• Wij berekenen de verzendkost van uw bestelling naargelang het gewicht en formaat zodra u uw bestelling plaatst.
  • U kan ook komen afhalen, enkel op afspraak.
  • Bij poortautomatisatie en handzenders is de levering gratis in heel België vanaf 350 €. Bij andere artikelen is de levering gratis vanaf 1.500 € en binnen 60 KM vanaf onze vestiging in Geel.
  • Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW

 

De verwerking van de persoonsgegevens die Best Fence via Hekwerkshop.be van u verkrijgt, is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Best fence verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie op de website, bij het verzenden van e-mails voor het verkrijgen van inlichtingen of het aanvragen van publicaties of bij deelname aan bepaalde commerciële en niet-commerciële acties. Wanneer u aansluit op onze website voor het raadplegen van gegevens of het downloaden van bestanden, verzamelen wij automatisch de volgende gegevens: 

- het soort “domein” dat u gebruikt om toegang tot Internet te krijgen (bijvoorbeeld .be) 

- het IP-adres dat u op het moment van de verbinding toegekend wordt 

- datum en uur van toegang tot de site

- de gedurende een bepaalde tijd geraadpleegde pagina’s

- de gebruikte browser

- het platform en/of het besturingssysteem dat op de PC geïnstalleerd is 

- de zoekmotor en de gebruikte sleutelwoorden om de site www.spins.be te vinden 

- de gedownloade bestanden. 

Deze gegevens dienen enkel om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van onze website te kennen en om de inhoud ervan te verbeteren. 

Bij het raadplegen van informatie, die is opgeslagen in databankformaat, wordt gebruik gemaakt van een elementaire vorm van cookies teneinde het antwoord op een vraag te kunnen doorsturen aan de gebruiker die ze heeft gesteld. Deze cookies zijn totaal onschadelijk en verdwijnen op het eind van de sessie. 

(Bij het gebruik van deze website kunnen cookies nuttige ondersteuning bieden, bijvoorbeeld om de gebruiker de nieuwe boodschappen en reacties te tonen die aan de website werden toegevoegd sinds zijn laatste bezoek. Deze cookies worden wel degelijk op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen. Indien van dergelijke cookies gebruik wordt gemaakt zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld in de “gebruikersovereenkomst”) 

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden enkel in een bestand opgenomen en verwerkt voor eigen informatieve en publicitaire doeleinden. Best Fence neemt de nodige maatregelen teneinde ongeoorloofd gebruik of gebruik door derden van deze gegevens te voorkomen.

De in onze gegevensbestanden opgenomen personen hebben ten allen tijde het recht inzage van hun persoonsgegevens te bekomen en deze gegevens te laten verbeteren mits zij het bewijs van hun identiteit leveren. De verbetering van deze gegevens is enkel mogelijk na voorafgaand schriftelijk verzoek daartoe door te betrokkene behoudens de mogelijkheden die aan gebruikers van de website worden verleend om online correcties aan te geven. 

De in onze bestanden opgenomen personen hebben eveneens het recht zich op elk ogenblik te verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële doeleinden. 

De verantwoordelijke voor het beheer van de persoonsgegevens van de gebruikers van http://www.Hekwerkshop.be is Best Fence.


 
Deel deze pagina: